Archiwum kwiecień, 2011

chłodnictwo, lodowiska

Posted in klimatyzacja on kwiecień 13th, 2011
Do czynników chłodniczych stosowanych w agregatach należą R 22, R 134a, R 407C, R 405B a także amoniak NH3. Czynnikami chłodzącymi taflę może być glikol, metanol lub chlorek wapniowy. Wymaganą moc chłodniczą, czego efektem są odpowiednie temperatury na wlotach i wylotach czynnika chłodzącego i chłodniczego, zapewnia agregat chłodniczy do schładzania cieczy. Odbiór ciepła od czynnika [...]

centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne

Posted in instalacja wentylacji, klimatyzacja, klimatyzator, wentylacja on kwiecień 13th, 2011
Projektując instalację wentylacyjno-klimatyzacyjną, projektanci przy doborze central wentylacyjnych muszą zdecydować się na sposób i rodzaj odzysku ciepła z usuwanego wentylacyjnego powietrza. Zobowiązanie takie nakłada na nich wydane w dniu 12 kwietnia 2002 roku Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zawarte w pozycji 690 Dziennika Ustaw Nr 75. [...]