Archiwum 'instalacja wentylacji' Category

układy niskoenergetyczne

Posted in instalacja wentylacji on grudzień 12th, 2011
Niskotemperaturowa energia odpadowa może być efektywnie wykorzystana zarówno w sprężarkowych jak i absorpcyjnych obiegach ziębniczych klimatyzacji. W obiegach ziębniczych sprężarkowych, w których zapotrzebowanie na energię elektryczną nie jest duże, jej wytwarzanie może odbywać się przy wykorzystaniu niskotemperaturowego ciepła z obiegów Rankina, pochodzącego z gorącej wody, schładzania kondensującej się pary wodnej lub gorących gazów. Natomiast do [...]

centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne

Posted in instalacja wentylacji, klimatyzacja, klimatyzator, wentylacja on kwiecień 13th, 2011
Projektując instalację wentylacyjno-klimatyzacyjną, projektanci przy doborze central wentylacyjnych muszą zdecydować się na sposób i rodzaj odzysku ciepła z usuwanego wentylacyjnego powietrza. Zobowiązanie takie nakłada na nich wydane w dniu 12 kwietnia 2002 roku Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zawarte w pozycji 690 Dziennika Ustaw Nr 75. [...]